Tri2Train (Train de Trainer)

Tri2Train© is een drietraps-programma bestaande uit Over leren(1), een Training opzetten(2) en een Training verzorgen(3). Doel van dit programma is om specialisten op de werkvloer voldoende handvatten te geven om zowel nieuwe medewerkers als zittende medewerkers binnen de eigen organisatie op te leiden. Wellicht in de toekomst zelfs daarbuiten. Tri2Train© richt zich op hoe een training opgezet, voorbereid en gegeven wordt; de eigen specialistische inhoud wordt waar mogelijk als casus ingezet.

1

Tijdens het onderdeel over leren komen zaken aan bod als:

 • Wat is trainen?
 • Hoe leren mensen?
 • Energizers en voorstelrondes
 • Jij, de trainer en de taken van een trainer
 • Omgaan met weerstand

2

Tijdens het onderdeel Training opzetten komen zaken aan bod als:

 • Bepalen van leerdoelen
 • Didactische werkvormen
 • Wie ga je trainen, wat is de doelgroep
 • Structuur aanbrengen
 • Trainingsprogramma vaststellen

3

Tijdens het onderdeel Training verzorgen komen zaken aan bod als:

 • Oefenen in de praktijk door het uitvoeren van een mini-training
 • Omgaan met feedback
 • Coaching on the job (optioneel)