De InAspire College website maakt gebruik van cookies
voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van deze site.

Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u dat weet en accepteert.

Train de Trainer

Met ons Tri2Train programma leiden wij uw eigen medewerkers op zodat zij inhoudelijk en didactisch de juiste kennis en kunde door kunnen geven aan collega’s binnen uw eigen organisatie. Ook is dit programma uitermate geschikt voor trainers en docenten die zich verder willen ontwikkelen.

InAspire College biedt ook een trainingsprogramma voor trainers. Hierbij vinden wij het vooral belangrijk om de juiste tools mee te geven om de (interne) trainingen te verzorgen. Uitleg van benodigd materiaal, didactische opzet van de training en het aanbrengen van variaties in de training zijn ingrediënten die aan bod komen.
Om (toekomstige) trainers voldoende te kunnen ondersteunen werken we met ons zogenaamde Tri2Train© programma.

Tri2Train© is een drietraps-programma bestaande uit hevoorbereiden/trainen (1), het monitoren (2) en het certificeren (3) van de trainer(s). Doel van dit programma is om interne trainers voldoende handvatten te geven om zowel nieuwe medewerkers als zittende medewerkers binnen de eigen organisatie op te leiden. Wellicht in de toekomst zelfs daar buiten. Tri2Train© richt zich op hoe een training opgezet en gegeven wordt; de inhoud wordt waar mogelijk als casus ingezet.

1

Tijdens het onderdeel voorbereiden komen zaken aan bod als:

  • organisatie, inrichting en opbouw van de training
  • gebruik van les- en trainingsmaterialen
  • didactiek, trainingsvormen, trainingsvaardigheden
  • de inhoud van het programma

2

Tijdens het onderdeel monitoren, coachen en begeleiden we de trainers op de werkvloer tijdens de training en ook bij de voorbereiding hiervan. Samen met de deelnemer blikken we terug en geven we feedback op de uitvoering.

3

Het onderdeel certificeren betreft de afronding van het Tri2Train traject. Op basis van een rapportage van de deelnemer en een eindgesprek vindt certificering plaats voor het certificaat InAspire Certified Trainer.

Maak nu een afspraak
met één van onze adviseurs