Een Leven Lang Ontwikkelen

Klassikaal | Individueel | Workshops | E-Learning

Excel Basis

Spreadsheets

 

 

Training 2

 • Introductie

  Leer binnen 1 dag de meest essentiële basisvaardigheden om met Word te kunnen werken.

  OVER DE TRAINING WORD BASIS:
  Tijdens de training Microsoft Word Basis leer je professioneel ogende documenten te maken. Na afloop van deze training beheers je de basisfuncties van Word. Je kunt snel en efficiënt teksten opmaken, bewerken, indelen, opslaan, afdrukken, etc. Ontdek wat er allemaal mogelijk is tijdens de training Microsoft Word Basis.

  DOELGROEP
  Heb je nog nooit gewerkt met Word of beheers je de basisfuncties van Word nog niet goed genoeg? Dan is de training Word Basis geschikt voor jou. Je leert werken met het de tekstverwerker zodat je snel(ler) en efficiënt(er) documenten kunt maken.


  Word gevorderd is voor diegene die de onderdelen uit het basisprogramma al beheerst.

  OVER DE TRAINING WORD GEVORDERD:

  Tijdens de training Microsoft Word Gevorderd leer je professioneel ogende documenten te maken. Het is een verdieping en vervolg op de basistraining. Hieronder staan de voornaamste onderwerpen die tijdens de training behandeld worden. Daarnaast komen er ook diverse gevorderde tips & tricks aan bod. Aan het begin zal er i.o.m. de deelnemers besproken worden waar de accenten komen te liggen tijdens de training.

  DOELGROEP
  Beheers je de basisfuncties van Word voldoende om je nog meer te verdiepen in wat er mogelijk is met Word? Dan is de training Word Gevorderd geschikt voor jou.

   

 • Inhoud Word basis

  BASISVAARDIGHEDEN

  • Lint, tabbladen, statusbalk, overview Word
  • Spelling- en grammaticacontrole
  • Sneltoetscombinaties

  TEKENOPMAAK

  • Selecteren en opmaken van tekst
  • Speciale tekens

  ALINEAOPMAAK

  • Opsommingen
  • Inspringen
  • Uitlijnen
  • Arcering en randen
  • Regelafstand

  KLEMBORD

  • Knippen, Kopiëren en plakken
  • Opmaak kopiëren

  DOCUMENTENOPMAAK

  • Werken met stijlen
  • Marges
  • Pagina-instelling
  • Tabs

  TIJDSDUUR
  Deze training een hele dag of twee dagdelen.

 • Inhoud Word gevorderd

  ONDERWERPEN TRAINING WORD GEVORDERD:
  • Werken met stijlen, stijlen aanpassen
  • Inhoudsopgave maken
  • Werken met Secties
  • Kop- en voettekst en afwijkende paginanummering
  • Tabinstellingen
  • Tabellen maken
  • Bijschriften
  • Voet- en Eindnoot maken
  • Index maken
  • Bladwijzers en koppeling (hyperlinks)
  • Citaat en bibliografie invoegen
  • Afdruk samenvoegen en invulvelden
  • Auto tekst en autocorrectie
  • Redigeren en documenten vergelijken
  • Macro opnemen 

  TIJDSDUUR
  Deze training duurt een hele dag of twee dagdelen.

 • Introductie

  Leer binnen 1 dag de meest essentiële basisvaardigheden om met Excel te kunnen werken.

  OVER DE TRAINING EXCEL BASIS:
  Microsoft Excel is een (reken)programma om data te verwerken en overzichtelijk te presenteren. In de training Excel Basis leer je de basishandelingen van Excel toepassen. Denk aan het opzetten van spreadsheets, data-analyse en het vormgeven van duidelijke tabellen, grafieken en diagrammen. Na afloop van de training weet je wat er met Excel mogelijk is en heb je de belangrijkste functies van het programma je eigen gemaakt.

  DOELGROEP
  Heb je nog nooit gewerkt met Excel of beheers je de basisfuncties van Excel nog niet goed genoeg? Dan is de training Excel Basis geschikt voor jou. Je leert werken met het (reken)-programma zodat je snel(ler) en efficiënt(er) spreadsheets kunt opzetten en presenteren.


  Excel gevorderd is voor diegene die de onderdelen uit het basisprogramma al beheerst.

  OVER DE TRAINING EXCEL GEVORDERD:

  DOELGROEP
  Beheers je de basisfuncties van Excel voldoende om je nog meer te verdiepen in wat er mogelijk is met Excel? Dan is de training Excel Gevorderd geschikt voor jou. Met een voorbereidende opdracht die we vooraf naar de deelnemer sturen, kunnen deelnemers toetsen of ze klaar zijn om het gevorderde programma te kunnen volgen.

   

 • Inhoud Excel basis

  BASISBEGRIPPEN EN -VAARDIGHEDEN

  • Definities en begripsvorming
  • Tabbladen, het Lint en werkbalk snelle toegang

  • Invoer en wijzigen van tekst, getallen etc.
  • Gegevens kopiëren, verplaatsen en vervangen
  • Cellen kopiëren, verplaatsen, samenvoegen
  • Kolommen en rijen verwijderen, invoegen of verbergen
  • Werken met werk(tab)bladen
  • Maken van getal-, datum- en tekstreeksen (vulgreep)
  • Afdrukken van een werkblad

  INVOER EN OPMAAK

  • Tekst, getallen en cellen opmaken
  • Breedte en hoogte van cellen aanpassen
  • Getallen voorzien van decimalen en euroteken

  REKENFUNCTIES TOEPASSEN

  • Eenvoudige, standaard rekenfuncties
  • Werken met eenvoudige formules
  • Relatieve en absolute verwijzingen
  • Functies Som, Gemiddelde, Max, Min en Aantal
  • Filteren/selecteren/sorteren

  GRAFIEKEN

  • Soorten Grafieken
  • 
Gegevens selecteren of verbergen
  • Kleuren aanpassen

  • Grafiekopties en instellingen

  TIJDSDUUR
  Deze training duurt 1 hele dag, of twee maal een dagdeel.

 • Inhoud Excel gevorderd

   

  WERKEN MET TEKSTEN    

  • Samenvoegen inhoud cellen met &-teken
  • Tekstfuncties
  • Gegevens importeren van externe bron (CSV)
  • Tekst naar kolommen
  • Instellen datumnotatie
  • Zoeken en vervangen

  WERKEN MET FORMULES EN BEREKENINGEN

  • ALS-, EN-, OF- en NIET-functie
  • Het nesten van functies
  • Werken met percentages
  • Rekenen met datums
  • Absolute verwijzingen
  • Automatische foutcontrole
  • Formules controleren
  • Plakken als waarden    

  WERKEN MET TABELLEN EN OPMAAK  

  • AutoFilter gebruiken
  • Opmaken als tabel
  • Tabellen Sorteren en Filteren
  • Subtotalen
  • Voorwaardelijke opmaak
  • Draaitabellen maken
  • Slicer gebruiken
  • Eenvoudige grafieken als output
  • Blokkeren van titels, kolommen en rijen    

  ZOEKEN EN VERWIJZEN  

  • Verticaal zoeken
  • Tabbladen kopiëren

  VOORBEREIDENDE OPDRACHT
  Een week voorafgaand aan de eerste trainingsdag ontvang je een voorbereidende opdracht waarmee je kunt toetsen of je klaar bent om het gevorderde programma te kunnen volgen.

  EXTRA'S  
  Mocht er tijdens de training voldoende ruimte zijn, dan komen mogelijk volgende onderwerpen ook nog aan bod: Tabel transponeren; Snelle analyse; Flash Fill; Vergelijken en dubbelingen; Aangepast sorteren (bijv. maanden); Hyperlinks binnen een document.

  TIJDSDUUR
  Deze training duurt 1 dag of twee dagdelen.